– Skonsolidowane dane finansowe za 2015 rok plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za 2015 rok plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2015 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2015 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2015 roku plik do pobrania