– Skonsolidowane dane finansowe za 2013 rok plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za 2013 rok plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za IV Q 2013 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2013 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2013 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2013 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2013 roku plik do pobrania