Dane finansowe 2021

Raport za I półrocze 2021
Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2021 roku Pobierz
Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2021 roku Pobierz
Raport za I Q 2021
Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2021 roku Pobierz
Jednostkowe dane finansowe za I Q 2021 roku Pobierz