Dane finansowe 2020

Raport za 2020 Rok

Skonsolidowane dane finansowe za 2020 rok plik do pobrania
Jednostkowe dane finansowe za 2020 rok plik do pobrania

Raport za III Q 2020

Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2020 roku plik do pobrania
Jednostkowe dane finansowe za III Q 2020 roku plik do pobrania

Raport za I półrocze 2020

Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 roku plik do pobrania
Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2020 roku plik do pobrania

Raport za I Q 2020

Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2020 roku plik do pobrania
Jednostkowe dane finansowe za I Q 2020 roku plik do pobrania