Dane finansowe 2020

Dane finansowe 2020

– Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2020 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za III Q 2020 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2020 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2020 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I Q 2020 roku plik do pobrania