Dane finansowe 2019

– Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2019 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za III Q 2019 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2019 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2019 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I Q 2019 roku plik do pobrania