Dane finansowe 2018

– Skonsolidowane dane finansowe za 2018 rok plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za 2018 rok plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2018 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za III Q 2018 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2018 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2018 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I Q 2018 roku plik do pobrania