Dane finansowe 2017

– Skonsolidowane dane finansowe za 2017 rok plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za 2017 rok plik do pobrania
– Jednostkowe i Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2017 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2017 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2017 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I Q 2017 roku plik do pobrania