– Skonsolidowane dane finansowe za 2016 rok plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za 2016 rok plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2016 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za III Q 2016 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2016 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2016 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2016 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I Q 2016 roku plik do pobrania