– Skonsolidowane dane finansowe za 2010 rokplik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za 2010 rokplik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za IV Q 2010 rokuplik do pobrania