– Skonsolidowane dane finansowe za 2014 rok plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za 2014 rok plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za IV Q 2014 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za III Q 2014 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2014 roku plik do pobrania
– Jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2014 roku plik do pobrania
– Skonsolidowane dane finansowe za I Q 2014 roku plik do pobrania