Sprostowanie do uchwały ZWZA z dnia 20.06.2012r.

Utworzono: 21 sierpnia 2012 r.

Sprostowanie do uchwały ZWZA z dnia 20.06.2012r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przekazał treść Protokołu sporządzonego do Uchwały nr.10 z dnia 20.06.2012r ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”