Sponsor reprezentacji nie może opuścić Los Angeles