Spółki, które dały najwięcej zarobić w 2014 r. – EuCO na 7 miejscu!