SN: Ubezpieczenie OC pokryje koszty prywatnej opieki medycznej po wypadku

Osoba poszkodowana w wypadku samochodowym powinna otrzymać od ubezpieczyciela zwrot kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji – tak w swej uchwale z 19 maja 2016 roku zadecydował Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Finansowego. Chodzi o wydatki uzasadnione i celowe, które jednak nie są finansowane ze środków publicznych. To istotna zmiana w przepisach prawa cywilnego, dotyczących odszkodowań powypadkowych. Do wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy doszło między innymi na kanwie rozbieżnego orzecznictwa wskazanego przez EuCO.

Poszkodowani często nie korzystają z publicznego systemu leczenia, gdyż nie jest on wystarczająco szybki i skuteczny, aby zapewnić im powrót do zdrowia. Decydują się zatem na leczenie w placówkach prywatnych, a to prowadzi do sporów sądowych z ubezpieczycielami, którzy nie chcą pokrywać kosztów takiego sposobu leczenia i rehabilitacji. Do tej pory wyroki w tego rodzaju sprawach zapadały różne. Niektórym udało się wywalczyć zwrot kosztów, inni sami ponosili opłaty za leczenie. Na rozbieżności w orzecznictwie zwracały m.in. EuCO i inne firmy odszkodowawcze. Ostatecznie sprawa trafiła do Rzecznika Finansowego, który wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej tę kwestię.

Uchwała Sądu Najwyższego to niewątpliwy sukces. Dzięki niej poszkodowani będą mogli nie tylko uzyskać pokrycie dla już poniesionych kosztów leczenia, ale też uzyskać zaliczki. Istotną konsekwencją uchwały jest także możliwość odwołania się od wyroku. Osoby, którym w przeszłości zakłady ubezpieczeń odmówiły pokrycia kosztów leczenia, mogą złożyć „reklamację” do Zakładu Ubezpieczeń. Okres przedawnienia roszczeń wynosi nawet do 20 lat.

Więcej informacji na: http://bit.ly/1NBWjgc