SN: Ubezpieczenie OC pokryje koszty prywatnej opieki medycznej po wypadku