skonsolidowany raport za 2010r

EUCO PUBLIKUJE JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2010 ROK 

Dnia 30 kwietnia 2011 roku Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. opublikowało jednostkowy raport finansowy za 2010 rok oraz sprawozdanie z działalności EuCO. W tym samym dniu został opublikowany skonsolidowany raport finansowy za 2010 rok oraz sprawozdanie z działalności GK EuCO.