Skonsolidowany Raport Kwartalny za 3 kwartał 2013r.

Utworzono: 12 listopada 2013r.

Skonsolidowany Raport Kwartalny za 3 kwartał 2013r.

W dniu 12 listopada 2013 r został wysłany Raport Kwartalny za 3 kwartał 2013r

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty okresowe”