Skonsolidowany raport finansowy grupy EuCO po 3 kwartałach 2015

Utworzono: 11 listopada 2015r.

Skonsolidowany raport finansowy grupy EuCO po 3 kwartałach 2015

Informujemy, że raport zawierający skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w okresie 1-3Q 2015 został opublikowany i jest dostępny do pobrania w zakładce: https://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe/rok-2015