Skonsolidowany raport finansowy grupy EuCO po 3 kwartałach 2015