Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO po trzech kwartałach 2013 roku.

Utworzono: 15 listopada 2013r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO po trzech kwartałach 2013 roku.

Dziewięciomiesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań wyniosły 34,43 mln zł i były wyższe o 20,2% od przychodów wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (28,64 mln zł).

Zysk operacyjny grupy w kwocie 6,14 mln zł uplasował się na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego (6,42 mln zł). Wynik netto po trzech kwartałach 2013 wyniósł ponad 5,53 mln zł i wzrósł o 9,6% w porównaniu do skorygowanego wyniku netto za okres trzech kwartałów 2012 r. w wysokości 5,05 mln zł.

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2013 QSr do pobrania:
https://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe

Komentarz:
http://tiny.pl/qtbvc