Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO po czterech kwartałach 2013 roku.

Utworzono: 27 lutego 2014r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO po czterech kwartałach 2013 roku.

W dniu 27 lutego 2014 r został wysłany Raport „Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za IV kwartał 2013r”

Z pełną treścią raportu można zapoznać się w zakładce: „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty okresowe”