SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EUCO PO TRZECH KWARTAŁACH 2013 ROKU