Ryszard Petru – nowym Członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań

Utworzono: 31 marca 2014r.

Ryszard Petru – nowym Członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w związku ze złożoną dnia 31 marca 2014 r. rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki – Pana Daniela Kubacha , Rada Nadzorcza na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Petru.

Ryszard Petru – Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od grudnia 2011 roku był partnerem PwC w Polsce odpowiedzialnym za sektor małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działu Doradztwa Biznesowego. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający kierujący pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich w PKO BP, a także pełnił funkcję dyrektora BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego. Jednocześnie był głównym ekonomistą banku odpowiedzialnym za badania makroekonomiczne dla potrzeb całego banku. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Głównego Ekonomisty Banku BPH, w którym był odpowiedzialny za prowadzenie badań i analiz makroekonomicznych polskiej gospodarki.

W latach 2001-2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi, w szczególności zaś reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Doradzał w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy
Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

W latach 1997 – 2000 był doradcą Leszka Balcerowicza, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów. Zajmował się reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Pracował również nad reformą finansów publicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.

Felietonista Dziennika Gazety Prawnej oraz tygodnika Rzeczpospolita, autor bloga poświęconego bieżącym zagadnieniom gospodarczym Polski i świata.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Petru