Rumuński Sukces Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), lider rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowało sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku. Od stycznia do Grupy Kapitałowej EuCO została włączona spółka działająca na terenie Rumunii – Centrul European De Despagubiri SRL.

W pierwszym kwartale 2017 roku rumuńska spółka wypracowała 3,4 mln złotych przychodów ze sprzedaży i 1,3 mln złotych zysku netto.

„Śmiało możemy powiedzieć o sukcesie, który odnieśliśmy w Rumunii. Jesteśmy niekwestionowanymi liderami w tym dużym, drugim po Polsce, kraju Europy Środkowo-Wschodniej. Nasza sieć współpracowników i pełnomocników działa już na terenie całej Rumunii. Bardzo zniszczona sieć dróg oraz najwyższe w Europie czarne statystyki wypadków pokazują, że zapotrzebowanie na nasze wsparcie jest bardzo wysokie – widzimy to w rosnącej liczbie i wartości prowadzonych przez nas spraw”, podkreśla Agata Rosa-Kołodziej, członek zarządu EuCO S.A.

Liczby mówią same za siebie – na koniec pierwszego kwartału rumuńska spółka prowadziła prawie 2 tysiące spraw o wartości ponad 180 milionów złotych (to o 40 mln złotych więcej niż na koniec 2016 roku).

Cała Grupa Kapitałowa EuCO wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 23 mln złotych – to poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Zysk netto wyniósł 4,5 mln złotych i byłby wyższy o 1,8 mln złotych, gdyby nie konieczność zawiązania rezerwy na zapłatę podatku od nieprawomocnych wyroków w sprawach, które prowadzi Kancelaria Radców Prawnych EuCO.

Grupa Kapitałowa EuCO widzi dalszy potencjał rozwoju polskiego rynku. Towarzystwa ubezpieczeniowe systematycznie zwiększają rezerwy na wypłaty odszkodowań (w 2016 roku: prawie 55,5 mld złotych co oznacza powiększenie o 10 proc. w porównaniu do 2015 roku) – to pokazuje, że ubezpieczyciele spodziewają się wzrostu liczby spraw.

EuCO dynamicznie zwiększa sieć współpracowników na terenie całego kraju, żeby jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych i informować ich o przysługujących im możliwościach uzyskania odszkodowań i zadośćuczynień.

„Stawiamy na bezpośredni kontakt z poszkodowanymi. Tylko w taki sposób osoby potrzebujące wsparcia i pomocy mogą dowiedzieć się o możliwościach, jakie daje polskie prawo. Tylko w maju w całej Polsce organizujemy prawie 40 szkoleń dla naszych potencjalnych współpracowników. Osoby poszukujące pracy zachęcam do kontaktu z nami”, dodaje Agata Rosa-Kołodziej.