Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Przysługuje Poszkodowanemu w razie zwiększenia się jego potrzeb.
Po wypadku zwiększają się potrzeby, najczęściej są one związane z opieką nad poszkodowanym czy wydatkami na leczenie. Do pokrycia wszelkich tego typu kosztów jest zobowiązany sprawca szkody, a dokładnie zakład ubezpieczeń, w którym sprawca posiada polisę OC.
Podstawa prawna: art. 444 §2