Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość

Przysługuje Poszkodowanemu w wypadku zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.