Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość