Relacja z czatu inwestorskiego z Prezesem Grupy EuCO Krzysztofem Lewandowskim.

2a

Utworzono: 2 czerwca 2015r.

Relacja z czatu inwestorskiego z Prezesem Grupy EuCO Krzysztofem Lewandowskim.

2 czerwca 2015 roku gościem czatu inwestorskiego na portalu Stockwatch.pl był z Prezes Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Krzysztof Lewandowski. Prezes odpowiadał na pytania dotyczące planów i perspektyw Grupy oraz prognoz dotyczących rynku odszkodowań w Polsce i Europie. Jako najważniejsze wyzwania stojące przed Spółką wymienił: utrzymanie dobrej dynamiki wzrostu w najbliższych latach, wprowadzenie nowych produktów oraz dalszą ekspansję zagraniczną.

2aKrzysztof Lewandowski poinformował, że na koniec pierwszego kwartału sprawy zgłoszone przez Spółkę do TU w trybie sądowym opiewały na kwotę 253 mln zł, a w trybie przedsądowym na kwotę 274 mln zł, czyli łącznie wartość spraw wynosiła 527 mln zł. Ponadto w tak zwanej „poczekalni” czeka kilka tysięcy spraw, które zostaną zgłoszone w najbliższym czasie.

Krzysztof Lewandowskizapewnił także, że obecna sytuacja spółki umożliwia wypłatę wysokiej dywidendy jak również gwarantuje środki finansowe na bieżące inwestycje i rozwój spółki. Zdaniem Prezesa EuCO najbliższe lata pozwolą na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu spółki, którą docenią inwestorzy, co powinno przełożyć się także na równie dynamiczny wzrost kursu akcji. Bardzo dobre wyniki EuCO w ostatnim okresie, według Krzysztofa Lewandowskiegosą efektem zwiększenia m.in. wpływów gotówkowych do spółki oraz wcześniejszych inwestycji kapitałowych w Kancelarię EuCO.Odpowiadając na pytania dotyczące poszerzenia oferty Prezes zwrócił uwagę, że EuCO prowadzi już kilkaset spraw dotyczących rekompensat za urządzenia zakładów energetycznych, stawiane bez odpowiednich umów, a także wiele spraw dotyczących błędów medycznych. Jego zdaniem w miarę rozwoju tego segmentu rynku odszkodowawczego, EuCO może stać się liderem także w tymobszarze. .

W związku z pytaniami o plany ekspansji terytorialnej, Prezes EuCO poinformował, ze Spółka zbadała dwa duże, nowe rynki ale obecnie koncentruje się na działaniach w Polsce i w Rumunii , gdzie widzi największe możliwości wzrostu biznesu. Dodał także, że od czwartego kwartału tego roku pojawi się możliwość konsolidowania możliwość konsolidowania wyników spółki rumuńskiej.

Ponadto, Prezes EuCO widzi ogromny potencjał wzrostu wartości wypłacanych odszkodowań w Polsce, ponieważ średnia wartość wypłaconego odszkodowania w Europie Zachodniej jest nadal 3-4 krotnie wyższa niż w naszym kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią czatu:

http://tiny.pl/gqt6q