Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy1

Utworzono: 16 kwietnia 2012 r.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w dniu 16 kwietnia 2012 r. podjął w drodze uchwały decyzję w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Dzień dywidendy ustala się na 14 września 2012 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2012 r.

Z treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”