Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.