Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy. (2)

Utworzono: 10 marca 2015r.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) podjął decyzję w sprawie wnioskowania do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 r. w kwocie 15 mln zł, tj. 2,68 zł na akcję.

Wypłata dywidendy nastąpi z zysku jednostkowego EuCO za rok obrotowy 2014 oraz z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego.

Pełna treść RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 05/2015:
http://tiny.pl/q3v1r