Rejestracja przez sąd kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.

REJESTRACJA PRZEZ SĄD KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE EMISJI AKCJI SERII B.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w dniu 14 stycznia 2011r. przekazało raport o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu o wpisaniu w dniu 4 stycznia 2011 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany wysokości kapitału zakładowego.