Rejestracja Papierów Wartościowych

REJESTRACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w dniu 28 stycznia 2011 roku przekazało raport, że w dniu 28 stycznia 2011 roku otrzymało od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. komunikat Działu Operacyjnego na podstawia którego poinformowano, że w dniu 31 stycznia 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 600.000 akcji.
 
Data sporządzenia
2011-01-28

Raport bieżący nr
7/2011

Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

Podstawa prawna wybierana w systemie ESPI:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Rejestracja Papierów Wartościowych

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Komunikat Działu Operacyjnego na podstawie, którego poinformowano, że zgodnie z uchwałą Nr 40/11 z dnia 19.01.2011 r. Zarządu KDPW S.A. w dniu 31 stycznia 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 600.000 akcji pod kodem ISIN PLERPCO00017.

Łączna liczba papierów po rejestracji wynosi 5.600.000.

Podstawa prawna:
par. 34 ust. 1 pkt. 1 RMF GPW

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prokurent
Jolanta Zendran