Raporty bieżące nr 13/2014, 14/2014 i 15/2014 opublikowane.

Utworzono: 26 maja 2014r.

Raporty bieżące nr 13/2014, 14/2014 i 15/2014 opublikowane.

Informujemy, ze raporty bieżące nr

13/2014 Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

14/2014 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

i 15/2014 Temat: Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 24.06.2014r.

są już dostępne w zakładce:

https://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/rok-2014