raport za IV kwartał 2010 r

EUCO PRZEKAZUJE RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

EuCO przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku
1 marca 2011 r.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w dniu 1 marca 2011 roku przekazało raport za IV kwartał zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.