Raport NIK o sytuacji na polskich drogach

Utworzono: 4 listopada 2014r.

Raport NIK o sytuacji na polskich drogach

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący bezpieczeństwa na polskich drogach. Niestety, płynące z niego wnioski nie napawają optymizmem. „Kontrole wykazały, że zarządy dróg w większości przypadków nie wywiązywały się z obowiązków utrzymania eksploatowanego zasobu w należytym stanie technicznym. Nie dokonywano obligatoryjnych przeglądów technicznych budowli drogowych. (…) Same tylko odcinki zniszczone przez koleiny i wymagające natychmiastowych napraw występują na ok. 3 tys. km, czyli blisko 15 proc. długości dróg krajowych” – czytamy w raporcie.

Pamiętajmy, że odpowiedzialność za stan dróg i chodników ponoszą odpowiednie jednostki administracyjne. W razie wypadku na nierównej nawierzchni chodnika, czy uszkodzenia opony na „dziurze”, możemy ubiegać się o odszkodowanie.

W raporcie zasugerowano także, że Inspekcja Transportu Drogowego powinna zostać włączona do policji, a straże miejskie nie powinny używać mobilnych fotoradarów.

Cały artykuł: http://bit.ly/1scg7pE