Raport dot. Nabycia aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną już dostępny

Utworzono: 24 lutego 2015r.

Raport dot. Nabycia aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną już dostępny

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań („Emitent”) w uzupełnieniu raportu nr 27/2014 z 31 grudnia 2014 roku informuje o rejestracji w dniu 23 lutego 2015 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian umowy spółki pod firmą Kancelaria Radców Prawnych EUCO Joanna Smereczańska – Smulczyk i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Legnicy („Kancelaria”). Zmiany umowy dotyczyły par. 7 Umowy.

Zgodnie z powyższą zmianą Emitent, jako komandytariusz ma prawo do 0,1% udziału w zyskach Kancelarii, spółka EuCO S.C.Sp z siedzibą w Luksemburgu jako komandytariusz ma prawo do 98,9% udziału w zyskach Kancelarii, Joanna Smereczańska – Smulczyk jako komplementariusz ma prawo do 1% udziału w zyskach Kancelarii.

Tym samym zrealizował się wskazany w raporcie 27/2014 skutek – nabycia przez Grupę Kapitałową EuCO udziału 9% w zysku Kancelarii Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy sp. komandytowa, co spowodowało, że Emitent kontroluje bezpośrednio i pośrednio 99% udziału w zysku Kancelarii.

Pełna treść raportu: http://bit.ly/1DSTejV