Raport dot. Nabycia aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną już dostępny