Raport bieżący nr 9/2017
Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A.