Raport bieżący nr 9/2016
Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 23.06.2016r.

Raport bieżący nr 9/2016 | Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 23.06.2016r.

Data sporządzenia 2016-05-24
Raport bieżący nr 9/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 23.06.2016r.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań („Spółka”) przekazuje w załączeniu do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) zwołane na 23.06.2016 roku.

Załącznik do raportu Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia 2016

 

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 1 pkt 1 RMF GPW

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2015-05-24
Członek Zarządu Agata Rosa 2015-05-24