Raport bieżący nr 9/2022
Naruszenie kowenantu finansowego uprawniające do żądania przedterminowego wykupu obligacji serii B