Raport bieżący nr 9/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2011

Data sporządzenia

2011-02-14

Raport bieżący nr

9/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

 

Temat: Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) informuje, że nastąpiła zmiana terminów publikacji raportów okresowych w roku 2011.

Nowe terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011:

 

Raport roczny:

-Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2010 rok – 29 kwietnia 2011 r.

Raport półroczny:

– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku – 31 sierpnia 2011r.

Raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport za IV kwartał 2010r. – 01 marca 2011r.
– Skonsolidowany raport za I kwartał 2011r. – 13 maja 2011r.
– Skonsolidowany raport za III kwartał 2011r. – 14 listopada 2011r.

 

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-02-14