Raport bieżący nr 8/2017
Podjęcie strategicznej decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCOcar spółka z ograniczoną działalnością.