Raport bieżący nr 8/2017
Podjęcie strategicznej decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCOcar spółka z ograniczoną działalnością.

 

Data sporządzenia 2017-03-15
Godzina publikacji 8:34
Raport bieżący nr 08/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy („Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji, co do zamiaru nabycia przez Emitenta udziałów spółki pod firmą EuCOcar spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w Legnicy, realizującej działalność w zakresie wynajmu pojazdów zastępczych oraz napraw powypadkowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż obecnie prowadzone są działania oraz konsultacje celem pozyskania części środków na sfinansowanie wskazanego zakupu udziałów oraz analizowane są warunki, na jakich mogłoby dojść do zawarcia transakcji. Zamknięcie transakcji planowane jest na drugą połowę roku 2017 r. O wynikach podjętych działań Zarząd będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podjęcie decyzji o nabyciu spółki EuCOcar spółka z ograniczoną działalnością ma charakter strategiczny i wiąże się z rozszerzeniem zakresu działalności dotychczas prowadzonej przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna szczegółowa:

art. 17 MAR – informacja poufna

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-03-15
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-03-15