Raport bieżący nr 7/2016
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy