Raport bieżący nr 6/2016
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego