Raport bieżący nr 6/2018
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017

 

Data sporządzenia 2018-05-11
Godzina publikacji 19:21
Raport bieżący nr 6/2018
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2018 r. w drodze uchwały przyjął rekomendację dla Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia Spółki co do niewypłacania Akcjonariuszom ani całości ani części zysku netto, który został wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2017 opublikowanym 29 marca 2018 r.  Zarząd Emitenta, rekomendując niedokonywanie wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia w najbliższej przyszłości odpowiedniego poziomu środków pieniężnych niezbędnego do prowadzenia dalszych inwestycji i rozwoju Emitenta. Rekomendacją Zarządu jest przeznaczenie całości osiągniętego w 2017 r. zysku na kapitał rezerwowy Spółki.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2018-05-11
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2018-05-11