Raport bieżący nr 5/2017
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 

Data sporządzenia 2017-02-07
Godzina publikacji 12:44
Raport bieżący nr 05/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 07 lutego 2017 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Mirosława Zendran, osoby blisko związanej z Wiceprezes Zarządu Jolantą Zendran o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik: Powiadomienie o transakcjach

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-02-07
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-02-07