Raport bieżący nr 5/2022
Informacja na temat ryzyka wystąpienia naruszenia kowenantu finansowego.