Raport bieżący nr 4/2022
Informacja dotycząca spółki zależnej prowadzącej działalność w Rumunii.