Raport bieżący nr 4/2020
Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych, w tym co do finansowania długu obligacyjnego.