Raport bieżący nr 5/2018
Wybór Zarządu na nową kadencję

 

Data sporządzenia 2018-04-26
Godzina publikacji 13:39
Raport bieżący nr 5/2018
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy („Spółka”), działając na podstawie art. 368 § 4 i 369 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki dokonała wyboru członków zarządu Spółki ze skutkiem od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu Spółki za rok obrotowy 2017. W skład Zarządu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wejdą osoby dotychczas pełniące funkcje w Zarządzie Spółki, tj.:

  1. Pan Krzysztof Lewandowski jako Prezes Zarządu Spółki;
  2. Pani Jolanta Zendran jako Wiceprezes Zarządu Spółki;
  3. Pani Agata Rosa-Kołodziej jako Członek Zarządu Spółki.

Powołanie następuje na wspólną, dwuletnią kadencję, która swój bieg rozpocznie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017. Mandat nowo powołanych członków Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok

Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczą również w innej spółce konkurencyjnej, ani innej konkurencyjnej osobie prawnej. Osoby powołane do Zarządu nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Prezes Krzysztof Lewandowski:

Twórca Europejskiego Centrum Odszkodowań SA., największej firmy odszkodowawczej w Europie Środkowo – Wschodniej. Od 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Dokonał ekspansji Grupy Kapitałowej EuCO w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii. W 2006 roku rozszerzył działalność Grupy o Kancelarię Radców Prawnych EuCO, która reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. W 2010 roku z sukcesem wprowadził EuCO S.A. na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Business Centre Club oraz Klubu Polskiej Rady Biznesu. Wcześniej doświadczenie biznesowe zdobywał zarządzając m.in. spółką transportu drzewnego i siecią sklepów odzieżowych. W latach 1995-1997 pracował w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Jest absolwentem The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem.

Wiceprezes Jolanta Zendran:

Od 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EuCO S.A. Odpowiada za działalność operacyjną Grupy Kapitałowej EuCO. Ze Spółką związana od 2005 roku jako dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający, prokurent oraz członek zarządu. W 2010 roku aktywnie uczestniczyła w procesie IPO, zakończonym wprowadzeniem EuCO S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2000-2004 była dyrektorem biura w spółce zarządzającej niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie całej Polski. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i absolwentem kursu na doradcę podatkowego. Ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Członek Zarządu Agata Rosa:

Od 2012 roku Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse. W Grupie Kapitałowej EuCO od 2010 roku jako dyrektor finansowy. Posiada certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i podatki oraz z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, a także Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i controlling. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze finansów i rachunkowości w Grupie Kapitałowej KGHM. Absolwentka The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 22 RMF GPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2018-04-26
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2018-04-26