Raport bieżący nr 3/2016
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy