Raport bieżący nr 3/2019
Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.